Case
Contiga A/S

Brugertilpasset salgsmodul skærper konkurrenceevnen

Contiga A/S er en af Danmarks førende producenter af præfabrikerede betonelementer og totalleverandør af rådgivning, tegning, statik, produktion og montage i byggebranchen. Contiga A/S indgår i NPG divisionen, som har aktiviteter i 6 lande via 20 betonelement fabrikker. Virksomheden har i de seneste år investeret i digitalisering i alle dele af produktionen.

Contiga A/S anvender i det daglige VIS – en Business Performance-løsning, der er udviklet af Dialog Data A/S i Vejle, til håndtering af virksomhedens dataflow.
Contiga har samarbejdet med Dialog Data om at udvikle et brugertilpasset modul til virksomhedens salgsafdelingen, hvor sælgerne samler alle markedets aktuelle forudsætninger og får et bedre grundlag for konkurrencedygtig tilbudsgivning.

Senior Controller hos Contiga, Thomas D. Holm, har været tovholder på projektet, hvor behovet som udgangspunkt var at samle informationerne fra en række af salgsafdelingens individuelle excelark og beregningsprogrammer og konfigurer dem i VIS, så alle har én samlet, fælles informationskilde, hvor afdelingens data kan tilgås og ajourføres løbende.

”Vi har taget udgangspunkt i sælgernes indsamling og videreformidling af data, og med sparring, rådgivning og know how fra Seniorkonsulent Flemming Nielsen fra Dialog Data udviklet et brugertilpasset modul til VIS, der imødegår behovet for at skabe gennemsigtighed og øget performance i hele organisationen”.

 

Vidensdeling giver præcise beslutninger

”Salgsafdelingen har dermed fået et specialiseret værktøj, der favner hele processen i tilbudsgivningen; lige fra at oprette kunden, beregning af hvert enkelt betonelement, samt de afledte effekter i form af kost- og salgspris på optegning, statik, projektledelse og fragt af elementerne ud til kunden”, konstaterer Thomas D. Holm.

”Tilbudsbrev og ordrebekræftelse gemmes direkte i VIS, og giver adgang til en effektiv opfølgning på hvert enkelt projekt, så vi kan evaluere, hvordan det faktisk realiserede projekt harmonere med tilbuddet. Sælgerne registrerer tillige projekter, som er i markedet, som vi enten ikke kan eller vil afgive tilbud på, men de bliver registreret for at vi kan se, at vi aktivt har sagt nej til at afgive et tilbud”.

”Den nye applikation til VIS giver organisationen ét samlet sted for vidensdeling, så sælgerne, samt salgschefen, kan se alle de ting, som bevæger sig i markedet, og dermed kan vi øge kvaliteten og aktualiteten i vores tilbudsgivning”, fortæller Thomas D. Holm.

Med alle data samlet i VIS får virksomheden et endnu bedre kvalificeret datagrundlag for at træffe de rette strategiske beslutninger, som kan positionere virksomheden i det aktuelle marked.

 

En lærerig proces

”Man gør det ikke ”bare lige” – processen har taget tid, og hver gang vi er gået to skridt frem, så er vi gået et tilbage. Sælgerne har været med hele vejen i udviklingen, og de har undervejs foreslået forskellige features, der så ved tests har vist sig ikke at være så hensigtsmæssige – men det har skabt stor bevidsthed og læring i firmaet, som vi nu kan nyde godt af”.

”Jeg er sikker på, at vi nu råder over et værktøj, som sælgerne er godt klædt på til at anvende, og den vil give os flere og mere gennemarbejdede tilbud, som vi vil profitere af i hele organisationen fremadrettet”, konkluderer Thomas D. Holm.