Sales & Operations Planning

Sales & Operations Planning

Hvor forecasts typisk er rettet mod de mere financielle processer, er Sales & Operations planning (S&OP) en planlægningsproces, som sikrer et optimalt samarbejde i værdikæden. Derudover giver opsamlingen af historik på tidligere forecast og den faktiske efterspørgsel tilsammen et solidt grundlag for fremadrettet at vurdere markedet og dermed tilpasse produktion og lager til efterspørgslen. 

I casen herunder kan du læse mere om hvordan hele S&OP processen hos Kamstrup understøttes af VIS:

Læs casen

Højere indtjeningsevne

S&OP er en strategisk proces der kan hjælpe din virksomhed med at reagere proaktivt på uforudsete hændelser, som ikke er en del af budgettet. S&OP-processen bruges til at justere produktion og leverancer i forhold til det forecast, salg giver på efterspørgsel for den kommende periode. Dermed sikres et godt krydsfunktionelt samarbejde gennem hele værdikæden, som gør det muligt at minimere den kapital, der er bundet i lager og samtidig maksimere profitten.

Løbende forecast og
øget koordinering

Den optimale budgetteringsproces betyder, at det er meget lettere at udarbejde løbende forecasts. Hyppige forecasts optimerer virksomhedens interne værdikæder. Blandt andet kan salgsafdelingens løbende forecasts bruges af produktionsafdelingen til at produktionsplanlægge i forhold til den ønskede lagerbeholdning. VIS undestøtter hele S&OP-processen, netop fordi det er en integreret BI- og CPM-løsning.