Performanceanalyser

Performanceanalyser

Ledelsen har i højere og højere grad brug for indsigt i egne data for at kunne modstå konkurrence. Det er derfor altafgørende at kunne identificere og analysere årsagssammenhænge på mange niveauer samt have en løbende monitorering af udviklingstendenser. Med VIS Business Performance skabes fundamentet til at træffe optimale strategiske beslutninger.

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard er et dynamisk ledelsesværktøj, der har fokus på såvel de strategiske som operationelle mål. Gennem strategiske målsætninger konkretiseres disse ned til konkrete størrelser i form af et antal identificerede KPI’er opdelt på fire hoved-perspektiver: det finansielle perspektiv, læring- og vækstperspektivet, det interne procesperspektiv samt kundeperspektivet. VIS kan her være med til at præsentere disse KPI´er i et Dashboard.

Supply Chain Management

Omgivelsernes stadige forandring, kundernes øgede (med)indflydelse, den stigende konkurrence, forbrugernes øgede valgmuligheder, markeder der bliver større og informationsteknologiens hastige udvikling. Alle disse forhold stiller store krav til virksomhedernes konkurrenceevne og udfordrer dem til det yderste. Supply Chain Management (SCM) konceptet er et af svarene på denne udfordring, og her kan VIS hjælpe med at skabe et nemt og indgående overblik.

ABC/ABM

Fokus på kunder og produkter har i dag afgørende betydning for virksomheders overlevelse. For at optimere dette fokusområde, set fra virksomhedens side, er det centralt at kunne identificere de ressourcer, der er værdiskabende for kunderne og de ressourcer, der ikke skaber værdi for disse. I denne proces er Activity Based Costing (ABC) sammen med VIS et nyttigt værktøj.