Sales & Operations Planning Arrangement 2019

Sales & Operations Planning er en vigtig strategisk proces for, at din virksomhed kan være på forkant med markedets efterspørgsel og derved øge leveringsevnen. Hos Dialog Data hjælper vi med at understøtte hele S&OP processen via VIS. 

Derfor vil vi gerne invitere til et informativt arrangement, hvor du kan blive klogere på, hvordan S&OP kan gavne din virksomhed, både på et ledelses- og operationelt plan.

Arrangementet afholdes d. 17. september 2019 fra kl. 15-18 på Dandy Business Park, Lysholt Alle 10, 7100 Vejle (Advice House). Der vil blive talt om, hvordan man kan forbedre sin konkurrencekraft gennem S&OP, menneskets rolle i processen samt hvordan Kamstrup har brugt VIS i S&OP-implementeringen. Der vil være lidt forfriskninger undervejs.

Ønsker du eller en kollega at deltage i arrangementet d. 17. september 2019, kan I tilmelde jer her.

Nedenfor kan du læse mere om, hvem de forskellige oplægsholdere er, og hvad de hver især vil fortælle om.

Jan Stentoft

 Professor i Supply Chain Management ved Syddansk Universitet

Jan vil, i sit oplæg, sætte fokus på at mindske silokultur gennem implementering af Sales & Operations Planning (S&OP). S&OP er en tværfunktionel proces, der har til formål at balancere udbud og efterspørgsel af varer og serviceydelser. Oplægget er relevant for både de virksomheder, som ikke arbejder med S&OP i dag som for de virksomheder, der har etableret en S&OP proces. Oplægget sætter specielt fokus på adfærd blandt de ressourcer, der skal deltage eller deltager i processen.

Oplægget giver praktisk indsigt i:

• Hvad S&OP er (proces, horisont og værktøjer)
• Fordele/gevinster ved S&OP
• Succeskriterier for en effektiv S&OP proces
• Implementeringsmetode (fra indsalg i bestyrelse/direktion til konkret idriftsættelse)
• Samspil mellem Key Performance Indicators og Key Behavioral Indicators

Dick Esmark

Sales & Operations Planning Manager hos Mac Baren Tobacco Company

I sit oplæg vil Dick fortælle om hvordan en strategi med en årlig vækstrate på mere end 10 procent, sætter pres på Mac Baren Tobacco Company's kapacitet. S&OP er et af midlerne virksomheden har brugt til at sikre bedre kapacitetsudnyttelse. Mac Baren Tobacco Company har gennemført et projekt med fokus på menneskets rolle i S&OP processen, hvilket har bidraget til en ændret og forbedret kommunikationsform.

Ved projektets start for 2 år siden, var der en betydelig modstand mod S&OP. Det er i dag elimineret gennem dialog med et fælles sprog og forståelse af de forskellige personlighedstyper mellem de to lejre i salg og operations. 

Dick vil endvidere fortælle om forberedelserne, rejsen, og ambitionen om at opnå et mere tydeligt fælles sprog, forståelse og reaktionsmønstre – og en fælles platform mellem Sales og Operations.

Lars 
Gammeljord

..............

Morten
....Bisgaard....

 

Head of Business
Intelligence &
Master Data hos
Kamstrup

Planning
Manager, Global
Supply Chain

 

 

.

Morten er ansvarlig for hele S&OP-processen hos Kamstrup, mens Lars har været med i implementeringen af hele IT-understøttelsen af S&OP-processen. 

Kamstrup er blandt verdens førende leverandører af intelligente løsninger til energi- og vandmåling. Virksomheden er i kraftig vækst, har ansatte i flere end 20 lande og behov for at udnytte sine ressourcer fuldt ud, for at fortsætte den succesrige udvikling. Kamstrup har derfor implementere en løsning til understøttelse af hele Sales & Operations Planning (S&OP) processen, hvilket har skabt øget gennemsigtighed og performance.

Morten og Lars vil i deres oplæg bl.a. fortælle om hvordan processer, værktøjer og menneskerne bag processen har ændret sig for at opnå succes. Der vil blive lagt vægt på, hvordan løsningen er udarbejdet i VIS.