Sales & Operations Planning Arrangement 2019

Sales & Operation Planning er en vigtig strategisk proces for, at I som virksomhed kan være på forkant med markedets efterspørgsel og derved øge leveringsevnen. Hos Dialog Data hjælper vi med at understøtte hele S&OP processen via VIS. 

Derfor vil vi gerne invitere til et informativt arrangement, hvor I kan blive klogere på, hvordan S&OP kan gavne jeres virksomhed, både på et ledelses- og operationelt plan.

Arrangementet afholdes d. 17. september 2019 fra kl. 15-18 på Dandy Business Park, Lysholt Alle 10, 7100 Vejle (Advice House). Der vil blive talt om, hvordan man kan forbedre sin konkurrencekraft gennem S&OP, menneskets rolle i processen samt hvordan Kamstrup har brugt VIS i S&OP-implementeringen. Der vil være lidt forfriskninger undervejs.

Ønsker I at deltage i arrangementet d. 17. september 2019, kan I tilmelde jer her.

Nedenfor kan I læse mere om, hvem de forskellige oplægsholdere er, og hvad de hver især vil fortælle om.

Jan Stentoft

 Professor i Supply Chain Management ved Syddansk Universitet

Jan vil, i sit oplæg, sætte fokus på at mindske silokultur gennem implementering af Sales & Operations Planning (S&OP). S&OP er en tværfunktionel proces, der har til formål at balancere udbud og efterspørgsel af varer og serviceydelser. Oplægget er relevant for både de virksomheder, som ikke arbejder med S&OP i dag som for de virksomheder, der har etableret en S&OP proces. Oplægget sætter specielt fokus på adfærd blandt de ressourcer, der skal deltage eller deltager i processen.

Oplægget giver praktisk indsigt i:

• Hvad S&OP er (proces, horisont og værktøjer)
• Fordele/gevinster ved S&OP
• Succeskriterier for en effektiv S&OP proces
• Implementeringsmetode (fra indsalg i bestyrelse/direktion til konkret idriftsættelse)
• Samspil mellem Key Performance Indicators og Key Behavioral Indicators

Dick Esmark

Sales & Operations Planning Manager hos Mac Baren Tobacco Company

I sit oplæg vil Dick fortælle om hvordan en strategi med en årlig vækstrate på mere end 10 procent, sætter pres på Mac Baren Tobacco Company's kapacitet. S&OP er et af midlerne virksomheden har brugt til at sikre bedre kapacitetsudnyttelse. Mac Baren Tobacco Company har gennemført et projekt med fokus på menneskets rolle i S&OP processen, hvilket har bidraget til en ændret og forbedret kommunikationsform.

Ved projektets start for 2 år siden, var der en betydelig modstand mod S&OP. Det er i dag elimineret gennem dialog med et fælles sprog og forståelse af de forskellige personlighedstyper mellem de to lejre i salg og operations. 

Dick vil endvidere fortælle om forberedelserne, rejsen, og ambitionen om at opnå et mere tydeligt fælles sprog, forståelse og reaktionsmønstre – og en fælles platform mellem Sales og Operations.

Lars 
Gammeljord

..............

Morten
....Bisgaard....

 

Head of Business
Intelligence &
Master Data hos
Kamstrup

Planning
Manager, Global
Supply Chain

 

 

.

Morten er ansvarlig for hele S&OP-processen hos Kamstrup, mens Lars har været med i implementeringen af hele IT-understøttelsen af S&OP-processen. 

Kamstrup er blandt verdens førende leverandører af intelligente løsninger til energi- og vandmåling. Virksomheden er i kraftig vækst, har ansatte i flere end 20 lande og behov for at udnytte sine ressourcer fuldt ud, for at fortsætte den succesrige udvikling. Kamstrup har derfor implementere en løsning til understøttelse af hele Sales & Operations Planning (S&OP) processen, hvilket har skabt øget gennemsigtighed og performance.

Morten og Lars vil i deres oplæg bl.a. fortælle om hvordan processer, værktøjer og menneskerne bag processen har ændret sig for at opnå succes. Der vil blive lagt vægt på, hvordan løsningen er udarbejdet i VIS.