Logistik

 

Lagerværdien udgør typisk en betydelig størrelse, og dette er derfor et område, hvor nem adgang til nødvendige informationer kan bidrage positivt til virksomhedens resultat. VIS er bindeleddet mellem de produktionsmæssige data og de ledelsesinformationer, der er nødvendige for at styre vareflowet på lageret. Der er endvidere stigende fokus på samarbejdet mellem den enkelte virksomhed og de primære leverandører – og informationer, der belyser dette område er derfor uundværlige, når samarbejdet skal optimeres.

Leverandør og leveringspræcision

Korrekt håndtering af virksomhedens leverandører er en nøglefunktion i indkøbsafdelingen. Opfølgning på den enkelte leverandør er rigtig vigtigt, eksempelvis i forhold til leveringssikkerhed. Denne kan du følge udviklingen af over tid i VIS - et vigtigt nøgletal, når nye leverandøraftaler skal forhandles på plads.

VIS giver dig desuden overblik over nøgleleverandører. For at undgå forsinkelser i kundeleverancer er det vigtigt at kunne følge leveringspræcisionen - denne er også essentiel i forhold til lagerbeholdningerne. Hvordan er virksomhedens egen leveringspræcision overfor kunderne? Opfyldes målsætningen, eller skal der sættes ind? Hvordan ser dette ud over tid – er der sæsonudsving? Alle disse spørgsmål kan uden problemer besvares i VIS.

Lageranalyse og omsætningshastighed

I VIS kan du nemt foretage en lageranalyse for at synliggøre kritiske forhold omkring lageret. Eventuelle udsving over en periode synliggøres og sammenholdes med omsætningen. En opgørelse over lagerdage pr. vare, udregnet ud fra forbruget over en given periode, kan vise, om indkøbsrutinerne skal justeres.

For at opnå den bedste udnyttelse af lagerpladsen er det væsentligt løbende at foretage analyser på omsætningshastigheden for de enkelte varer. Her vil en totalliste være uoverskuelig for mange virksomheder. En vægtet liste ud fra eksempelvis faktisk lagerværdi, lagerplads eller laveste omsætningshastighed leveres hurtigt og nemt i VIS, hvilket gør det hele meget mere overskueligt.

Synliggørelse

Ved hjælp af internet/intranet-funktionaliteten i VIS har du mulighed for at synliggøre aktuelle data og statistikker overfor kunder og leverandører. Deling af informationer, der knytter kunden/virksomheden/leverandøren tættere sammen, vil få stadig større betydning for valg af samarbejdspartnere. Det, at kunder eller leverandører kan lave egne opfølgninger på ordrebeholdninger eller ordrestatus gennem VIS, er både en økonomisk besparelse og et servicetiltag, der gavner alle parter.