Logistik

Lagerværdien udgør typisk en betydelig størrelse, og dette er derfor et område, hvor nem adgang til nødvendige informationer kan bidrage positivt til virksomhedens resultat. VIS er bindeleddet mellem de produktionsmæssige data og de ledelsesinformationer, der er nødvendige for at styre vareflowet på lageret. Der er endvidere stigende fokus på samarbejdet mellem den enkelte virksomhed og de primære leverandører – og informationer, der belyser dette område er derfor uundværlige, når samarbejdet skal optimeres.

Leverandør og leveringspræcision

Korrekt håndtering af virksomhedens leverandører er en nøglefunktion i indkøbsafdelingen. På trods af at virksomheder og deres leverandører får et stadigt tættere samarbejde, skal der fortsat foretages en kritisk opfølgning på den enkelte leverandør. Et sådant væsentligt område er leveringssikkerhed, både bestilte mængder og aftalte leveringstidspunkter. VIS kan præsentere dette samt udviklingen over tid – et væsentligt nøgletal, når nye leverandøraftaler skal forhandles på plads. VIS giver dig desuden overblik over, hvilke leverandører der er nøgleleverandører. Forsinkede varer fra leverandører er et irritationsmoment og kan betyde forsinkelser i kundeleverancerne. For at undgå dette er det vigtigt at kunne følge leveringspræcisionen, som også er en nøglefaktor i forbindelse med at minimere lagerbeholdningerne. Hvordan er virksomhedens egen leveringspræcision overfor kunderne? Opfyldes målsætningen, eller skal der iværksættes aktiviteter? Hvordan ser dette ud over tid – er der sæsonudsving? Alle disse spørgsmål kan uden problemer besvares i VIS.

Lageranalyse og omsætningshastighed

Ved en effektiv lageranalyse kan VIS synliggøre kritiske forhold omkring lageret. Lageranalysen kan være faktiske og økonomiske nøgletal, der med faste perioder f.eks. viser lagerværdien. Eventuelle udsving over en periode synliggøres og sammenholdes med omsætningen. En opgørelse over lagerdage pr. vare, udregnet ud fra forbruget over en given periode, kan synliggøre, om de fastlagte indkøbsrutiner skal justeres. For at opnå den bedste udnyttelse af lagerpladsen er det væsentligt løbende at foretage analyser på omsætningshastigheden for de enkelte varer, og her vil en totalliste være uoverskuelig for mange virksomheder. Derfor er en vægtet liste, ud fra f.eks. faktisk lagerværdi, lagerplads eller laveste omsætningshastighed, det rigtige værktøj. VIS kan levere denne overskuelige liste hurtigt og simpelt.

Synliggørelse

Ved hjælp af internet/intranet-funktionaliteten i VIS har du mulighed for at synliggøre aktuelle data og statistikker overfor kunder og leverandører. Deling af informationer, der knytter kunden/virksomheden/leverandøren tættere sammen, vil få stadig større betydning for valg af samarbejdspartnere. Det, at kunder eller leverandører kan lave egne opfølgninger på ordrebeholdninger eller ordrestatus gennem VIS, er både en økonomisk besparelse og et servicetiltag, der gavner alle parter.

indhold