Produktion

Produktion

Overblik over de mange data fra produktionssystemet kan sætte fokus på problem- og indsatsområder. Mangfoldiggørelse af produktionsdata kan skabe loyalitet og engagement hos den enkelte medarbejder. VIS kan være med til at flytte grænser på dette område. Via dataforbindelse kan aktuelle og historiske data fra produktionsmiljøet hentes og analyseres i VIS, og via internet/intranet kan disse analyser desuden præsenteres for et bredere publikum.

Ordrebeholdning

Er virksomhedens ordrebeholdning tilfredsstillende? Hvad er ordreindgangen, og hvordan ligger det i forhold til budgettet? VIS gør det muligt at få ordrebeholdningen opdelt i de forskellige produktområder eller -grupper. Se det eventuelt helt ned på vareniveau - via drill-down kan ordrebeholdningen nemlig specificeres til det ønskede niveau. Du har også mulighed for at bevæge dig helt ned på de enkelte produktionsordrer; er der store ordrer, der kræver ekstraindsats af produktionsafdelinger, planlægningen eller af indkøbsafdelingen?

Effektivitet

Mål de enkelte afdelingers effektivitet; er det tilfredsstillende, og lever det op til budgettet? Kan lønomkostningerne holdes, eller skal budgettet revideres? Brug VIS’ hitliste over afdelingernes effektivitet som motivationsfremmende faktor, og vis også deres historiske udvikling – sammenhold eventuelt med forventninger og budgettet. Vis sygefravær, lønomkostninger og eventuelt vikartimer som indextal i henhold til det budgetterede.

Kapacitetsanalyse

Lav analyser på, hvor i produktionen der er aktuelle kapacitetsproblemer, vær på forkant med fremtidige kapacitetsproblemer og omstrukturér medarbejderstaben i tide, således at forsinkelser undgås. Opsaml historiske data og foretag kapacitetsudjævning over tid. Få vist den aktuelle kapacitetsbelastning, eventuelt vurderet ud fra antal åbne ordrer vist på et specifikt fabrikslayout, der fremmer genkendeligheden og dermed overblikket blandt medarbejderstaben.