Case
jem & fix

VIS Business Performance har de sidste 20 år været en integreret del af hverdagen hos Danmarks lavpris byggemarked jem & fix, hvor løsningerne er med til at drive virksomheden fremad.

”VIS er et vigtigt redskab i hverdagen"
Med 16.000 varenumre, 180 butikker og 20 millioner kunder på årsbasis fordelt over tre lande har Danmarks lavpris byggemarked jem & fix rigtig mange data at jonglere rundt med. VIS sørger for, at jem & fix kan bevare overblikket samt dykke dybere ned i de enkelte data og sikrer dermed grundlaget for, at de kan træffe de rigtige beslutninger.

På hovedkontorerne i Vejle, Landskrona og Oslo arbejder man derfor primært i det brugervenlige VIS, hvor jem & fix stiller de data til rådighed, der bruges som beslutningsgrundlag, og som viser "temperaturen" i virksomheden. I VIS har hver afdeling sit eget område, hvor medarbejderne samarbejder med konsulenten om at udvikle nye værktøjer, når der er behov for dette.

”VIS er med til at drive vores virksomhed – det er med til at give os de data, vi skal bruge for at træffe de rigtige beslutninger. Vi bruger den blandt andet til den daglige, ugentlige og månedlige styring samt til at lave prognoser og budgetter. Derudover bruges VIS også til rapportering, daglig opfølgning på vareniveau, på butikker – på alt. VIS er et vigtigt redskab i hverdagen,” siger Erik Laursen, der er IT- og projektchef hos jem & fix.

Driftsikkerhed og brugervenlighed
Jem & fix har en ambition om at være den billigste i markedet, og det stiller krav til konstant opfølgning på, hvor pengene tjenes. Det betyder også et gennemgående fokus på at skære alle overflødige omkostninger væk, hvilket betyder, at der er få medarbejdere på hovedkontoret. Derfor er det nødvendigt, at data er på plads, og at værktøjerne altid fungerer.

”Vi oplever VIS som driftsikkert, og jeg har ikke indtryk af, at der er nogen, der synes, at det er svært at bruge,” siger Erik Laursen.

Jem & fix har desuden meget begrænset lagerføring, så VIS er et særligt vigtigt værktøj for indkøberne. VIS giver indkøberne information om, hvor meget der sælges af de enkelte produkter og med hvilke avancer. Indkøberne bruger således VIS til at vurdere varer, sortiment og produktgrupper mm.

Tæt samarbejde
Hos jem & fix styres budgetprocessen ved hjælp af VIS Performance. VIS Performance bruges til at rapportere, til at lave månedsregnskab for hver butik samt rapporteres der op imod budgetterne. Derudover har IT- og projektchefen i samarbejde med deres faste konsulent udviklet nogle specialværktøjer, der letter arbejdet i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet.

”Vores faste konsulent er jævnligt på besøg på hovedkontoret. Han har en dyb forståelse af forretningskonceptet, og nogle gange stiller han spørgsmål, som vi ikke selv havde tænkt på,” siger Erik Laursen.

IT- og projektchef Erik Laursen tøver ikke med at anbefale Dialog Data og VIS til andre. Han er glad for det tætte samarbejde mellem jem & fix og Dialog Data, som han mener muliggøres af Dialog Datas størrelse og forretningsmodel.